الکتروپمپ استخری یک اسب تکفاز FCP-750S گلانگ

الکتروپمپ استخری یک اسب تکفاز FCP-750S گلانگ (GLONG)

فروش الکتروپمپ استخری یک اسب تکفاز FCP-750S گلانگ

دارای کاربرد :جهت استفاده در استخر

الکتروپمپ استخری یک اسب تکفاز FCP-750S گلانگ

مشخصات الکتروپمپ استخری یک اسب تکفاز FCP-750S گلانگ

خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

TELL: 88830031-32

Fax : 88310746

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir