الکتروپمپ استیل پروانه باز تکفازDWO گلانگ (GLONG)

فروش الکتروپمپ استیل پروانه باز تکفازDWO گلانگ

دارای کاربرد :سیستم های سیرکولاسیون

الکتروپمپ استیل پروانه باز تکفازDWO گلانگ

مشخصات الکتروپمپ استیل پروانه باز تکفازDWO گلانگ

خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

TELL: 88830031-32

Fax : 88310746

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir

بستن منو