الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیلPCR پمپیران

الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیلPCR پمپیران

فروش الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیلPCRپمپیران

موارد کاربرد: استفاده در بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی

الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیلPCRپمپیران

مشخصات الکتروپمپ طبقاتی عمودی استیلPCR پمپیران (Pump iran)

پمپ آب شناور پمپیران
پمپ آب شناور پمپیران
خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

TELL: 88830031-32

Fax : 88310746

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir