بوستر پمپ دور ثابت پمپیران

بوستر پمپ دور ثابت پمپیران مدل

(2PGKT+40-200/7.5-3000+80Lit)

فروش بوستر پمپ دور ثابت پمپیران

بوستر پمپ دور ثابت پمپیران،مناسب سیستم آتش نشانی و اسپرینکلرها جهت 5 طبقه/ 10 جعبه آتش نشانی

در بوستر پمپ های دور ثابت از چند منبع دیافراگمی با ظرفیت های ویژه استفاده می شوند. بهترین .مناسبترین ظرفیت مفید منبع دیافراگمی برای ۱۵ بار روشن و خاموش شدن هر یک از الکتروپمپ های بوستر پمپ، از حاصل تقسیم ظرفیت یک پمپ بر حسب لیتر در دقیقه به تعداد پمپ های بوستر پمپ بدست می آید. راندمان منبع دیافراگمی معمولاً ۳۳% است لذا حجم اسمی منبع دیافراگمی۳ برابر حجم واقعی آن خواهد بود.

هر بوستر پمپ دور ثابت شامل یک یا چند الکتروپمپ اصلی است. این بوستر پمپ ها میتوانند دارای الکتروپمپ پیشرو یا همان جاکی پمپ نیز باشند. آنها همچنین میتوانند دارای الکتروپمپ رزرو یا ذخیره نیز باشند.

بوستر پمپ های آتشنشانی باید بعد از وقوع حادثه بی وقفه و با تمام قوا وارد سیستم شوند.برای همین منظور از بوستر پمپ دور ثابت استفاده میگردد. در بوستر پمپ تک پمپه عملکرد الکترو پمپ با فرامین صارده از یک پرشرسوئیچ که در حداقل و حداکثر فشار مورد نیاز تنظیم شده کنترل می گردد .برد کنترل میکروپروسسوری تابلوی برق بوستر پمپ های چند پمپه مجهز به الکترو پمپ پیشرو به گونه ای طراحی و برنامه ریزی شده است تا پس از خاموش شدن بوستر پمپ در حداکثر فشار ، با کاهش فشار به حداقل، ناشی از مصرف آب ، ابتدا پمپ پیشرو روشن شود تا در مدت مشخصی ضمن تامین آب مصرفی فشار سیستم را به حداکثر برساند .

بوستر پمپ دور متغیر پمپیران

مشخصات بوستر پمپ دور ثابت پمپیران مدل (2PGKTE+40-200/7.5-3000 +80Lit)

بوستر پمپ دور متغیر پمپیران
بوستر پمپ دور متغیر پمپیران
خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

TELL: 88830031-32

Fax : 88310746

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir