بوستر پمپ دور ثابت پمپیران مدل

(2PGKT+32-160/7.5-3000+24Lit)

فروش بوستر پمپ دور ثابت پمپیران

بوستر پمپ دور ثابت پمپیران،مناسب سیستم آتش نشانی و اسپرینکلرها جهت 6 طبقه/ 8 جعبه آتش نشانی

در بوستر پمپ های دور ثابت از چند منبع دیافراگمی با ظرفیت های ویژه استفاده می شوند. بهترین .مناسبترين ظرفيت مفيد منبع ديافراگمي براي 15 بار روشن و خاموش شدن هر يك از الكتروپمپ هاي بوستر پمپ، از حاصل تقسيم ظرفيت يك پمپ بر حسب لیتر در دقیقه به تعداد پمپ های بوستر پمپ بدست می آید. راندمان منبع ديافراگمي معمولاً 33% است لذا حجم اسمي منبع ديافراگمي3 برابر حجم واقعي آن خواهد بود.

هر بوستر پمپ دور ثابت شامل یک یا چند الکتروپمپ اصلی است. این بوستر پمپ ها میتوانند دارای الکتروپمپ پیشرو یا همان جاکی پمپ نیز باشند. آنها همچنین میتوانند دارای الکتروپمپ رزرو یا ذخیره نیز باشند.

بوستر پمپ های آتشنشانی باید بعد از وقوع حادثه بی وقفه و با تمام قوا وارد سیستم شوند.برای همین منظور از بوستر پمپ دور ثابت استفاده میگردد. در بوستر پمپ تك پمپه عملكرد الكترو پمپ با فرامين صارده از يك پرشرسوئيچ كه در حداقل و حداكثر فشار مورد نياز تنظيم شده كنترل مي گردد .برد كنترل ميكروپروسسوري تابلوي برق بوستر پمپ هاي چند پمپه مجهز به الكترو پمپ پيشرو به گونه اي طراحي و برنامه ريزي شده است تا پس از خاموش شدن بوستر پمپ در حداكثر فشار ، با كاهش فشار به حداقل، ناشي از مصرف آب ، ابتدا پمپ پيشرو روشن شود تا در مدت مشخصي ضمن تامين آب مصرفي فشار سيستم را به حداكثر برساند .

بوستر پمپ دور ثابت پمپیران

مشخصات بوستر پمپ دور ثابت پمپیران مدل (2PGKT+32-160/7.5-3000 +24Lit)

بوستر پمپ دور ثابت ابارا اصل
بوستر پمپ دور ثابت پمپیران
خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

TELL: 88830031-32

Fax : 88310746

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir

بستن منو