تقسیم بندی پمپ ها

پمپ ها با به دام انداختن مقداری سیال در یک فضای محبوس از طریق لاین ورودی و دادن انرژی و راندن آن به سمت لاین خروجی باعث افزایش فشار سیال می شوند. این خانواده از پمپ ها بدون توجه به افت سیستم مقدارمشخصی از سیال را وارد لاین می نمایند.
پمپ ها بر اساس نحوه عملکردشان برای افزایش فشار سیال به دو دسته جابجایی مثبت و دینامیکی تقسیم بندی می شود.
1.دینامیکی
2.جابجایی مثبت یا منقطع

1. پمپ های دینامیکی

این خانواده از پمپ ها انرژی جنبشی را از طریق پروانه به سیال انتقال داده و باعث افزایش انرژی جنبشی و فشار سیال شده و جریان سیال به صورت پیوسته می باشد.

2. پمپ های جابجایی مثبت

به این مجموعه از پمپ ها، جریان منقطع نیز می گویند از خواص و خصوصیات رفتاری این پمپ ها برای افزایش فشار، مقداری از سیال را در یک فضای بسته محدود کرده و به روش رفت و برگشتی یا دورانی باعث افزایش فشار آن می شوند. دبی خروجی از این پمپ ها دارای نا پیوستگی و نوسانی بوده و به اصطلاح قطع و وصل می شود. این گروه از پمپ ها خود نیز بر اساس روش فشار سازی سیال به دو دسته رفت و برگشتی و روتاری تقسیم بندی می شوند.

 

Household-Water-Pump
پمپ ها بر اساس نحوه عملکردشان برای افزایش فشار سیال به دو دسته جابجایی مثبت و دینامیکی تقسیم بندی می شود.

 

پمپ های رفت و برگشتی

این نمونه از پمپ ها با احاطه و یا محصور کردن سیال در یک فضای بسته و دادن انرژی از طریق رفت و برگشتی باعث افزایش فشار سیال می شوند.

پمپ های روتاری

در این نوع با احاطه و یا محصور کردن سیال در یک فضای بسته و دادن انرژی از طریق حرکت دورانی باعث افزایش فشار سیال می شوند. پمپ های جابجایی مثبت یکی از دستگاههای پر کاربرد در صنایع هیدرولیک بوده و بدلیل تنوع و ساختار متفاوتی که دارند، توانسته اند بخش ممهمی از پمپ های موجود در صنعت را بخود اختصاص دهند.

پمپ های رفت و برگشتی

همانطور که اشاره شد این نمونه از پمپ ها در زیر مجموعه پمپ های جابجایی مثبت قرار داشته که خود به سه شاخه تقسیم بندی می شوند.

1. پمپ های پیستونی
2. پمپ های پلانجری
3. پمپ های دیافراگمی

پمپ های دیافراگمی

در پمپ های دیافراگمی، یک دیافراگم فلزی یا غیر فلزی قابل انعطاف به مجموعه پمپ پلانجری اضافه شده که محفظه انتقال انرژی به سیال را از پلانجر جدا می کند. انتقال حرکت از پلانجر به دیافراگم به دو صورت هیدرولیکی یا مکانیکی صورت می پذیرد.

پمپ های دورانی

پمپ های دورانی از خانواده جابجایی مثبت بوده و در مقایسه با پمپ های رفت وبرگشتی دارای استهلاک کمتر، ظرفیت بیشتر و به شیرهای یکطرفه در ورود و خروج نیازی ندارند. این پمپ ها از خانواده خود مکشی بوده، نیازی به هواگیری نداشته ولی توانایی کنترل ظرفیت دقیق برای پمپاژ مقدار معین سیال را ندارند. برای جلوگیری از افت عملکرد آنها باید تلرانس اندازه بین قطعات، در حد کمترین نگهداری شود.

برای خرید پمپ آب خانگی و خرید بوستر پمپ آبرسانی روی کلمه کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو