سختی گیر مغناطیسی CIM2511-2512

سختی گیر مغناطیسی CIM2511-2512

فروش سختی گیر مغناطیسی CIM2511-2512

در اثر عبور آب از داخل لوله و تاسيسات به مرور زمان رسوبات مختلفي بر جداره لوله و تاسيسات تشکيل خواهد شد که قسمت عمده اين رسوبات ، کلسيم کربنات (CaCo3) مي باشد .
کلسيم کربنات ترکيباتي با اشکال مختلف مي باشد . يکي از گونه هاي مختلف کلسيم کربنات ، کلسيت (Calcite) مي باشد .کلسيت در دماي پائين تر از 30 c براحتي تشکيل شده و پايدارتر از ديگر گونه هاي کلسيم کربنات مي باشد .اين کريستال ساختار هگزاگونال (Hexagonal) داشته و بر جداره تاسيسات با اب رسوب مي کند.
کلسيت در طبيعت به صورت گچ ، سنگ اهک ، سنگ مرمر و عقيق يافت مي شود . شکل ديگر رسوب کلسيم کربنات به صورت آراگونيت مي باشد ؛ آراگونيت در دماي بالاتر از 30 c تشکيل مي شود و نسبت به کلسيت پايداري کمتري دارد . اين کريستال ساختار ارتورومبيک (Orthorombic) داشته که به صورت توده کريستالي بي شکل تشکيل مي شود و تمايل به رسوبگذاري بر جداره تاسيسات در تماس با اب ندارد .آراگونيت در طبيعت به صورت مرواريد و مرجان يافت مي شود .

با توجه به مطالب فوق در اثر عبور جريان آب با سرعت خطي مناسب از حوزه مغناطيسي دستگاه بر اساس اصل القاء الکترومغناطيسي ، جريان القائي ناشي از ميدان مغناطيسي بر هسته زائي و کريستاليزاسيون يونهاي Ca و HCo3 تاثير گذاشته و باعث تغيير شکل کريستالهاي کلسيم کربنات از گونه کلسيت به آراگونيت مي شود که در نهايت توده اي بي شکل از ميکروکريستالهاي آراگونيت تشکيل مي شود که در آب شناور ( به صورت امولسيون ) خواهد بود و تمايل به رسوبگذاري بر جداره تاسيسات در تماس با اب را نداشته و همراه با جريان آب در يک مدار باز از داخل سيستم عبور کرده و تخليه مي گردد و در يک سيکل بسته به هنگام drain سيستم از مدار خارج مي شود.

سختی گیر مغناطیسی CIM2511-2512

مشخصات سختی گیر مغناطیسی CIM2511-2512

سختی گیر مغناطیسی CIM2511-2512
خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

(ده خط ویژه) TELL/FAX: 88830031-88830032

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir