شیر بالانس کنترل فشار مستقل جریان قوی CIM717 HF

فروش شیر بالانس کنترل فشار مستقل جریان قوی CIM717 HF

مزایای شیرآلات بالانس

مزاياي استفاده از شير بالانس در سيستم هاي سرمايش و گرمايش فن كويلي عبارتند از: حذف سيستم لوله كشي بازگشت معكوس و در نتيجه كاهش قابل توجه مصالح مورد نياز، هزينه اجراي كمتر، نياز به فضاي كمتر براي لوله كشي، سرعت اجراي بيشتر. جلوگيري از پمپاژ جريان اضافه و در نتيجه كاهش هزينه پمپاژ، با توجه به امكان نصب پمپ كوچكتر و يا استفاده از پمپ در دور پايين تر. كاهش هزينه سرمايش و گرمايش آب موجود در سيستم با توجه به كاهش نرخ جريان كل و همچنين كاهش مقدار لوله كشي با توجه به حذف سيستم بازگشت معكوس. توزيع جريان با توجه به نياز هر فضا و جلوگيري از اتلاف انرژي در نقاطي كه با ازدياد جريان مواجه هستند. جلوگيري از ايجاد رسوب و خوردگي هاي موضعي و همچنين كاهش آلودگي صوتي با توجه به تعديل سرعت جريان در سيستم لوله كشي. امكان اندازه گيري جريان در هر زمان و هر نقطه از مدار لوله كشي به منظور عيب يابي و بررسي عملكرد سيستم مانند تشخيص گرفتگي فيلترها، ايجاد رسوب بيش از حد، خرابي پمپ وجود هوا در سيستم، نشتي و غيره.

شیر بالانس کنترل فشار مستقل جریان قوی CIM717 HF

مشخصات شیر بالانس کنترل فشار مستقل جریان قوی CIM717 HF

شیر بالانس کنترل فشار مستقل جریان قوی CIM717 HF
خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

(ده خط ویژه) TELL/FAX: 88830031-88830032

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir

بستن منو