شیر بالانس CIM 727

فروش شیر بالانس CIM 727

مزایای شیرآلات بالانس

مزاياي استفاده از شير بالانس در سيستم هاي سرمايش و گرمايش فن كويلي عبارتند از: حذف سيستم لوله كشي بازگشت معكوس و در نتيجه كاهش قابل توجه مصالح مورد نياز، هزينه اجراي كمتر، نياز به فضاي كمتر براي لوله كشي، سرعت اجراي بيشتر. جلوگيري از پمپاژ جريان اضافه و در نتيجه كاهش هزينه پمپاژ، با توجه به امكان نصب پمپ كوچكتر و يا استفاده از پمپ در دور پايين تر. كاهش هزينه سرمايش و گرمايش آب موجود در سيستم با توجه به كاهش نرخ جريان كل و همچنين كاهش مقدار لوله كشي با توجه به حذف سيستم بازگشت معكوس. توزيع جريان با توجه به نياز هر فضا و جلوگيري از اتلاف انرژي در نقاطي كه با ازدياد جريان مواجه هستند. جلوگيري از ايجاد رسوب و خوردگي هاي موضعي و همچنين كاهش آلودگي صوتي با توجه به تعديل سرعت جريان در سيستم لوله كشي. امكان اندازه گيري جريان در هر زمان و هر نقطه از مدار لوله كشي به منظور عيب يابي و بررسي عملكرد سيستم مانند تشخيص گرفتگي فيلترها، ايجاد رسوب بيش از حد، خرابي پمپ وجود هوا در سيستم، نشتي و غيره.

شیر بالانس CIM 727

مشخصات شیر بالانس CIM 727

خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

(ده خط ویژه) TELL/FAX: 88830031-88830032

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir

بستن منو