کفکش

کفکش چیست؟ لازم به ذکر است در ابتدای مقاله از کلمه کفکش ، شناور،پمپ مستغرق یا غرقابی تعریف درستی داشته باشیم . زمانی که کلمه کفکش را استفاده می کنیم…

Continue Reading

دیزل ژنراتور

امروزه اندیشیدن به رشد اقتصادی و صنعتی بدون وجود انرژی پاک الکتریسته قابل تصور نیست و باتوجه به اینکه شبکه برق رسانی در تمامی نقاط یک کشور امکان پذیر نیست…

Continue Reading
بستن منو