پمپ آب استریم ۱۳۹۶-۱۱-۷ ۱۱:۵۶:۵۱ +۰۰:۰۰

نمایندگی پمپ آب استریم

پمپ آب خانگی استریم، پمپ آب پروانه ای استریم، پمپ آب کف کش استریم، پمپ لجن کش استریم، پمپ سیرکولاتور استریم، پمپ آب طبقاتی استریم

بازرگانی پایا گسترش خورشید تابان فروش محصولات استریم

شرکت Tianjin Elecmotor Co.,LTD. در سال ۱۹۹۷ تاسیس گردید و محصولات خود را با نام Stream وارد بازار کرد. تخصص این شرکت در زمینه طراحی, ساخت و تولید محصولات مکانیکی و الکتریکی می باشد. این شرکت همواره تلاش داشته است تا با توزیع و گسترش محصولات خود در سطح جهانی, خود را در بازار مطرح سازد.از جمله اهداف این شرکت می توان به مواردی همچون محصولاتی با کیفیت بالا, بالابردن کیفیت همزمان با کاهش قیمت, تحویل به موقع سفارش و پشتیبانی صحیح اشاره نمود.

پمپ آب

محصولات پمپ آب استریم (Stream)

بوستر پمپ

الکتروپمپ سانتریفیوژ بشقابی استریم(SCM)

بوستر پمپ

الکتروپمپ سانتریفیوژ دوپروانه استریم(SCM2)

بوستر پمپ

الکتروپمپ سانتریفیوژ بشقابی استریم(SCPM)

بوستر پمپ

الکتروپمپ سانتریفیوژ ارتفاع بالا نیم اسب استریم(SDB)

بوستر پمپ

الکتروپمپ سانتریفیوژ استریم(SHF)

بوستر پمپ

الکتروپمپ سانتریفیوژ جتی استریم(SJET)

بوستر پمپ

الکتروپمپ سانتریفیوژ طبقاتی استریم (SMH)

بوستر پمپ

الکتروپمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی استریم (SMS)

بوستر پمپ

الکتروپمپ ارتفاع بالا استریم(SQB)

بوستر پمپ

الکتروپمپ سانتریفیوژ استریم(SCS)

الکتروپمپ سانترفیوژ پروانه برنجی استریم (SDK)

الکتروپمپ سانترفیوژ پروانه برنجی استریم (SDK)

الکتروپمپ کفکش تک فاز فلوتردار استریم

الکتروپمپ کفکش تک فاز فلوتردار استریم (SQD)

الکتروپمپ کفکش کوچک 24 ولت مستقیم استریم

الکتروپمپ کفکش کوچک ۲۴ ولت مستقیم استریم (BL)

الکتروپپمپ کفکش پلاستیکی استریم

الکتروپمپ کفکش پلاستیکی استریم (SPP)

الکتروپپمپ کفکش بدنه استیل استریم

الکتروپمپ کفکش بدنه استیل استریم (SQV)

الکتروپمپ کفکش ارتفاع بالا استریم

الکتروپمپ کفکش ارتفاع بالا استریم (SPA)

الکتروپمپ سیرکولاتور سه دور چدنی استریم

الکتروپمپ سیرکولاتور سه دور چدنی استریم (WRS)

الکتروپمپ استخری تکفاز استریم

الکتروپمپ استخری استریم (FCP)

الکتروپمپ جکوزی تکفاز استریم

الکتروپمپ استخری استریم (EA)

الکتروپمپ  تک استریم

الکتروپمپ تک استریم (EAZ)

الکتروپمپ  تک استریم

الکتروپمپ تک استریم (EAZ)

الکتروپمپ  لجنکش استریم

الکتروپمپ لجنکش استریم (SQ)

الکتروپمپ کفکش شناور ارتفاع بالا استریم

الکتروپمپ کفکش شناور ارتفاع بالا استریم (QX)

الکتروپمپ فواره ای تکفاز استریم

الکتروپمپ فواره ای تکفاز استریم (HYP)

الکتروپمپ شناوراستریم

الکتروپمپ شناور استیل استریم (۴SD)

الکتروپمپ شناوراستریم

الکتروپمپ کفکش استیل استریم (SCM)

الکتروپمپ شناوراستریم

الکتروپمپ لجن کش تکفاز فلوتردار استریم (SWVD)

الکتروپمپ شناوراستریم

الکتروپمپ شناور سه فاز استریم (۶SR)

الکتروپمپ کفکش استریم جدید

الکتروپمپ کفکش تکفاز خروجی بالا استریم (SQD10)

سوالات متداول و دانستنی های پمپ آب استریم

سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول
سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول
سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول
سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول سوالات متداول
آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات
آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات
آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات
آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات آخرین مقالات
خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد ۱۰

TELL: 88830031-32

Fax : 88310746

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir