پمپ آب هپی تک فازسه اسب دو اینچ استخری

پمپ آب هپی تک فازسه اسب دو اینچ استخری

Peripheral Pumps |HFC-2200

فروش پمپ آب هپی تک فاز سه اسب دو اینچ استخری

مناسب برای افزایش فشار آب گرم و سردومجهت اتواع استخر

پمپ آب هپی تک فاز یک اسب

مشخصات پمپ آب هپی تک فاز سه اسب دواینچ استخری(HAPPY)

پمپ آب ابارا
پمپ آب ابارا
پمپ آب ابارا
خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

TELL: 88830031-32

Fax : 88310746

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir