پمپ آب هپی تک فازیک و نیم اسب دو اینچ

پمپ آب هپی تک فازیک و نیم اسب دو اینچ

Peripheral Pumps |hfm-75

فروش پمپ آب هپی تک فاز دو اسب دو اینچ

مناسب برای افزایش فشار آب گرم و سردومجهت اتواع آبیاری

پمپ آب هپی تک فاز یک اسب

مشخصات پمپ آب هپی تک فاز یک و نیم اسب دواینچ (HAPPY)

پمپ آب ابارا
پمپ آب ابارا
پمپ آب ابارا
خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

TELL: 88830031-32

Fax : 88310746

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir