پمپ آب پنتاکس سانتریفیوژ شناور طبقاتی

Submersible Multistage Centrifugal Pumps | 5PES

فروش پمپ آب پنتاکس سانتریفیوژ شناور طبقاتی

پمپ شناور یک یا چند طبقه، تک مکشه، محفظه با برش شعاعی، مخصوص نصب عمودی. در مواردی بسته به تعداد طبقات و اندازه موتور می‌تواند به صورت افقی یا مایل نیز نصب شود. پروانه‌ها بصورت جریان شعاعی یا مختلط بوده و قابل تراش می باشند.محفظه طبقات پمپهای جریان شعاعی توسط بست طبقات و محفظه طبقات پمپهای جریان مختلط توسط پیچهای دوسر به همدیگر متصل می‌شوند. محفظه مکش بین موتور و پمپ توسط صافی مکش، پمپ را در مقابل ذرات درون آب محافظت می‌کند. پمپها معمولاً دارای سوپاپ یک طرفه می باشد.این نوع پمپ همچنین دارای ویژگی های پمپ های سانتریفیوژ می باشد که در موارد دیگر درباره آنها بحث شده است. این پمپ مناسب برای پمپاژ آب از چاه ها، مصارف خانگی و سیستمهای آبیاری با اسپرینکل می باشد.

پمپ آب پنتاکس سانتریفیوژ شناور طبقاتی

مشخصات پمپ آب پنتاکس سانتریفیوژ شناور طبقاتی (PENTAX)

پمپ آب پنتاکس
پمپ آب پنتاکس سانتریفیوژ شناور طبقاتی
خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

(ده خط ویژه) TELL/FAX: 88830031-88830032

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir

بستن منو