پمپ آب کارواشی اس پی سی

پمپ آب کارواشی اس پی سی (SPC)

فروش پمپ آب کارواشی اس پی سی

پمپ آب کارواشی اس پی سی
پمپ کارواشی اس پی سی شامل 5 متر کابل و لانس مربوطه می باشد.

مدل های بسیار زیادی از دستگاه های کارواش صنعتی موجود است، انتخاب یک مدل مناسب با توجه به نوع نیاز نظافتی امر بسیار مهمی است. مهمترین نکات در هنگام انتخاب کارواش صنعتی توجه به محدوده فشار عملیاتی و دبی آن می باشد تا مشخص شود که دستگاه قادر به انجام عملیات مورد نظر با قدرت کافی و در زمان قابل قبول خواهد بود یا نه. توجه به نوع آلودگی نیز دارای اهمیت می باشد باید دقت شود که برای حذف آلودگی مورد نظر آیا نیاز به کاربرد آب گرم یا ماده شوینده می باشد یا نه. مشخصات محیط از لحاظ دسترسی به منبع برق، سرپوشیده یا باز بودن و … هم باید بررسی گردد. انتخاب نادرست کارواش صنعتی باعث عدم موفقیت در اجرای عملیات مورد نظر شده و حتی ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه یا سطح تحت پاشش گردد.

پمپ آب کارواشی پیستونی اینتر w5015 ایتالیا

مشخصات پمپ آب کارواشی اس پی سی

خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

TELL: 88830031-32

Fax : 88310746

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir