پمپ کارواش (الکتروپمپ کارواش) ۱۳۹۶-۱۲-۸ ۲۳:۱۰:۵۱ +۰۰:۰۰