پمپ کفکش تکفازQDX فلوتردار(AMC)

فروش پمپ کفکش تکفاز فلوتردارAMC

QDX

موارد کاربرد:این پمپ می توان در داخل استخر،جوی اب،چاه،دستگاه های کوچک ابیاری بارانی و چاه هایی که توسط دستگاه های حفاری کنده شده است؛مورد استفاده قرار گیرد.

پمپ کفکش تکفاز فلوتردارQDX  AMC

مشخصات پمپ کفکش تکفاز فلوتردار (AMC)

خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

TELL: 88830031-32

Fax : 88310746

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir

بستن منو