پمپ گازوئیلی پی یو سی(PUC)

فروش پمپ گازوئیلی پی یو سی PUC

موارد کاربرد:مکش گازوئیل و مواد نفتی

پمپ گازوئیل پی یو سی

مشخصات پمپ گازوئیلی پی یو سی (PUC)

خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

TELL: 88830031-32

Fax : 88310746

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir

بستن منو