پمپ گریز از مرکز315-50 پمپیران

پمپ گریز از مرکز315-50 پمپیران

Centrifugal pump

فروش پمپ گریز از مرکز
50-315 پمپیران

مناسب جهت کاربردهای صنعتی و سیرکولاسیون و برجهای خنک کننده

پمپ آب دو پروانه

مشخصات پمپ گریز از مرکز 315-50پمپیران(CALPEDA)

پمپ آب ابارا
خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

TELL: 88830031-32

Fax : 88310746

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir