کفکش استیل فلوتردارSGP3 گلانگ

کفکش استیل فلوتردارSGP3 گلانگ (GLONG)

فروش کفکش استیل فلوتردارSGP3 گلانگ

دارای کاربرد :پمپاژ آب صاف
پمپ آب خانگی
پمپ کف کش چاه آب
فواره ها
انتقال آب از مخازن و استخرها
تخلیه پساب های فاضلاب (با غلظت کم)
آبیاری

کفکش استیل فلوتردارSGP3 گلانگ

مشخصات کفکش استیل فلوتردارSGP3 گلانگ

خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

TELL: 88830031-32

Fax : 88310746

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir