کفکش صنعتی استیل سه فاز IDL4 گلانگ

کفکش صنعتی استیل سه فاز IDL4 گلانگ (GLONG)

فروش کفکش صنعتی استیل سه فاز IDL4 گلانگ

دارای کاربرد : تخلیه پساب های صنعتی

کفکش صنعتی استیل سه فاز IDL4 گلانگ

مشخصات کفکش صنعتی استیل سه فاز IDL4 گلانگ

خدمات پمپ 100%
خدمات بوسترپمپ 100%
تجهیزات جانبی پمپ 100%
منابع تحت فشار 100%

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان طالقانی، بعد از خیابان مفتح، پاساژ دانش، طبقه سوم، واحد 10

TELL: 88830031-32

Fax : 88310746

EMAIL: info@pumpsab.ir

website: www.pumpsab.ir